Poskytovateľ

Daimler Truck AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tel.: +49 711 17-0

E-Mail: dialog@daimler.com

 

V zastúpení predstavenstvom: Martin Daum (predseda), Andreas Gorbach, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, John O’Leary, Karin Rådström, Hartmut Schick, Stephan Unger

 

Predseda dozornej rady: Joe Kaeser

 

Obchodný register okresného súdu Stuttgart, č. HRB 76 28 84
Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty: DE 32 12 81 771