Ľutujeme. Nič sme nenašli.

  • FUSO PREVODOVÝ POMER ROZVODOVKY

FUSO PREVODOVÝ POMER ROZVODOVKY

Pohon zadnej nápravy FUSO je k dispozícii s rôznymi prevodovými pomermi rozvodovky. Pohon nápravy FUSO s diferenciálom a zvýšeným trením (LSD) sa ponúka s rôznymi prevodmi a zabezpečuje optimálny pohon, pretože prevod rozvodovky sa dá prispôsobiť pre jednotlivé dopravné úlohy. Diferenciálom so zvýšeným trením sa navyše zamedzí preklzávaniu jedného kolesa.

PRVÁ ADRESA.
SIEŤ PREDAJCOV A DIELNÍ CANTER.

FUSO Canter je produkt spoločnosti Daimler Truck AG a je dostupný v 32 krajinách Európy.
Vyše 800 podporných bodov servisnej siete Mercedes-Benz po celej Európe ponúka poradenstvo,
predaj, údržbu a opravu pre Canter v najvyššej kvalite.