Ľutujeme. Nič sme nenašli.

 • FINANCOVANIE FUSO.
  PRIPRAVENÝ NA PORADENSTVO.

  Modely financovania

logo

DOBRÝ OBCHOD. FINANCOVANIE FUSO.

 • ŠTANDARDNÉ FINANCOVANIE.

  ALTERNATÍVA NÁKUPU V HOTOVOSTI.

  Štandardné financovanie prostredníctvom Daimler Truck Financial Services Group ponúka atraktívne podmienky a dĺžky trvania orientované na zadania zákazníkov. Výška prvej splátky a požadovaná dĺžka trvania zmluvy sa určia spoločne s predajcom FUSO. Oba tieto faktory spolu s nákupnou cenou nového FUSO Canter určujú výšku mesačných splátok. Zaplatením poslednej splátky prechádza FUSO Canter do vlastníctva zákazníka.

 • FINANCOVANIE PRI POSLEDNEJ SPLÁTKE.

  VYUŽITE VOĽNÉHO FINANČNÉHO PRIESTORU.

  Financovanie pri poslednej splátke ponúka väčší priestor vďaka nižším mesačným splátkam. Zákazník si v zmluve o financovaní dohodne vyššiu poslednú splátku, ktorú zaplatí pri skončení zmluvy. Počas doby trvania zmluvy tak má výhodu nižších splátok a získava tak viac voľného finančného priestoru.

 • FINANCOVANIE PLUS3.

  INDIVIDUÁLNE VYPOČÍTANÁ FLEXIBILITA.

  Financovanie Plus3 ponúka na konci zmluvy na výber medzi tromi možnosťami, čo sa má stať ďalej s FUSO Canter.

  Zákazník rozhoduje, či

  • si svoj FUSO Canter po zaplatení poslednej splátky ponechá,
  • uzatvorí ďalšie financovanie pre zaplatenie poslednej splátky alebo
  • chce svoj FUSO Canter vrátiť späť¹ za garantovanú zostatkovú hodnotu.
 • FINANCOVANIE SO SEZÓNNYMI SPLÁTKAMI.

  FINANČNÉ VYROVNANIE SEZÓNNYCH VÝKYVOV.

  Mnoho odvetví je závislých od počasia a ročných období. FUSO sa tomu prispôsobí: Financovaním so sezónnymi splátkami sa zmluva riadi knihami objednávok zákazníka. Výška mesačných splátok sa prispôsobí priebehu obchodov a zákaziek. Zákazník tak pri ľubovoľnej situácii so zákazkami ostane likvidný a aj pri zlom počasí má dobrý výhľad.

¹ Možnosť vrátenia je založená na doplnkovej dohode k dohode o financovaní Plus3, ktorá sa uzatvára priamo medzi zákazníkom a predajcom. Platia v nej podmienky pre vrátenie dohodnuté v danej zmluve.

 • Z DÔVODOV.
  POISTENIE FUSO.

  FUSO Canter presvedčí v oblasti bezpečnosti. Ale aj napriek tomu platí: Opatrnosti nie je nikdy dosť. S poistením nákladných automobilov stavajú zákazníci FUSO v každom prípade na taký produkt, ktorého rozsah plnenia ich takisto presvedčí. Poradenstvo o produktoch a predaj produktov sa realizuje cez predajcov FUSO.

 • POLOVIČNÝ NÁJOM.
  FUSO LÍZING.

  Pre hospodárne obstaranie nového FUSO Canter ponúka Daimler Truck Financial Services Group atraktívne lízingové riešenia, ktoré sú dokonale ušité na mieru požiadavkám daného zákazníka. Individuálnu lízingovú ponuku dostanú zákazníky na vyžiadanie od svojho predajcu FUSO.