Ľutujeme. Nič sme nenašli.

 • POISTENIE FUSO.
  PRIPRAVENÝ NA VŠETKY PRÍPADY.

  Ponuka poistenia

logo

Z DÔVODOV. POISTENIE FUSO.

S BEZPEČÍM.

FUSO JE TU PRE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV.

V spolupráci s poisťovňou KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs AG ponúka Daimler Truck Financial Services Group férové podmienky, rozsiahle služby a poistné, ktoré sa odvíja od individuálneho typu používania FUSO Canter.

Pri výpočte poistného sa zohľadňujú nasledovné typy používania: ¹

 • Vnútropodniková doprava
 • Doprava tovarov

VÝHODY:

 • Zákazníci majú pri podpise zmluvy výhodu svojej aktuálnej a dostupnej bonusovej triedy pri bezškodovom priebehu (SF).
 • Aj bez vlastnej bonusovej triedy pri bezškodovom priebehu: Mimoriadna klasifikácia pri začiatku zmluvy do bonusovej triedy pri bezškodovom priebehu 2 (SF 2).
 • Ak nastane škodový prípad, zákazníci dostávajú servis v prémiovej kvalite vďaka oprave vo svojom zmluvnom servise.

¹ Poisťovateľ: KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, sprostredkúva Daimler Truck Financial Services Group. Platia všeobecné poistné podmienky. Neplatí pre prenajaté vozidlá a prenajaté vozidlá, ktoré šoférujete sami.

 • DOBRÝ OBCHOD.
  FINANCOVANIE FUSO.

  Daimler Truck Financial Services Group chápe potreby svojich zákazníkov a pre FUSO Canter ponúka zaujímavé alternatívy pri platbe hotovosťou. Detailné poradenstvo o rôznych finančnom produkte a vypracovanie individuálnych ponúk poskytnú zákazníkom predajcovia FUSO.

 • POLOVIČNÝ NÁJOM.
  FUSO LÍZING.

  Pre hospodárne obstaranie nového FUSO Canter ponúka Daimler Truck Financial Services Group atraktívne lízingové riešenia, ktoré sú dokonale ušité na mieru požiadavkám daného zákazníka. Individuálnu lízingovú ponuku dostanú zákazníky na vyžiadanie od svojho predajcu FUSO.