Ľutujeme. Nič sme nenašli.

  • ZÁVOD NA CANTER V EÚ.
    PRIPRAVENÝ NA EURÓPU.

    Vývoj, udržateľnosť, výroba

logo

V CENTRÁLE. ZÁVOD FUSO V PORTUGALSKU.

So spustením výroby aktuálneho a najnovšieho radu vyšlo od začiatku roka 2022 z výrobných liniek závodu Mitsubishi FUSO Truck Europe v portugalskom Tramagale už osem generácií FUSO Canter. Závod nachádzajúci sa približne 150 kilometrov severovýchodne od Lisabonu je centrálou výrobnej prevádzky FUSO v Európe, kde sa vyrábajú všetky modely Canter a eCanter pre európsky trh.

251.744

VYRÁBA CANTER
UŽ OD ROKU 1980

MADE IN EUROPE.
VYŠE 40 ROKOV.

Canter FE 1 znamenal 1. februára 1980 začiatok a od roku 1996 sa výroba v Tramagale kompletne špecializuje na konštrukciu ľahkých nákladných automobilov. Skúsenosti s automobilovou výrobou získané počas vyše 40 rokov sú mimoriadnym prísľubom kvality, ktorou sa dnes vyznačuje každý Canter.

V závode ležiacom v srdci Portugalska (Tramagal je iba 40 kilometrov južne od geografického stredu krajiny) má Canter európsky výrobnú prevádzku, ktorá ideálne reprezentuje jeho jadro: Tradičné japonské hodnoty FUSO a príslušnosť k značke Daimler Truck AG. Táto kombinácia prináša tie najvyššie nároky na kvalitu a spoľahlivosť. Okrem toho sa označenie „Made in Europe“ v prípade modelu Canter nevzťahuje iba na finálnu montáž.

VYŠE 50 PERCENT KOMPONENTOV POCHÁDZA OD VIAC NEŽ 90 EURÓPSKYCH DODÁVATEĽOV.

VYŠŠIE CIELE.
VŠETKO PRE TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ.

Aj Mitsubishi FUSO Truck Europe sa ako súčasť Daimler Truck AG zaviazal splniť ambiciózne ciele trvalej udržateľnosti. Čoraz väčšie používanie obnoviteľných a zelených zdrojov energie a úprava interných procesov tvoria dôležitý základ pri ich realizácii.

NULOVÉ EMISIE.
VÝROBA BEZ CO2.

Závod v Tramagale v posledných rokoch postupne znižoval svoje emisie CO2, v roku 2021 dokonca o 50 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. FUSO sa snaží dosiahnuť do konca roka 2022 výrobu úplne bez CO2.

SOLÁRNA ENERGIA.
AŽ 350 MEGAWATTOV.

Vďaka svojej geografickej polohe v oblasti Santarém, ktorá patrí medzi najslnečnejšie oblasti Portugalska, sú podmienky na získavanie solárnej energie v Tramagale ideálne. 1 200 solárnych panelov na strechách hál a iných vhodných plochách areálu závodu momentálne vyrába až 350 megawattov ročne. V budúcnosti sa to má zvýšiť až na 600 megawattov.

ZELENÝ VODÍK.
SKÚŠOBNÁ VÝROBA.

Závod okrem budovania solárnych inštalácií skúša aj technológie na lokálnu výrobu vodíka. Ako médium na ukladanie elektriny získanej zo slnka by mohlo v budúcnosti postupne nahradiť spotrebu zemného plynu.

BEZEMISNÁ LOGISTIKA.
ČISTO ELEKTRICKÁ PODNIKOVÁ DOPRAVA.

Ďalším logickým krokom, ktorý sa hodí k výrobe plne elektrických modelov FUSO eCanter, je, že závod prejde v celom internom vozovom parku pre logistiku a sklad na elektrické vozidlá bez lokálnych emisií.

MENEJ VODY.
ÚPRAVA VYŠE 60 %.

Zníženie spotreby vody je ďalšia téma trvalej udržateľnosti, ktorou sa prevádzka úspešne zaoberá: Vlastné zariadenie na úpravu vody už teraz spracúva vyše 60 % použitej vody a privádza ju späť do výrobného cyklu. Zároveň tu je v prevádzke optimalizovaný zber dažďovej vody, ktorý slúži na udržateľné zavlažovanie zelených plôch.

VIAC RECYKLOVANIA.
VYBUDOVANIE CYKLICKÉHO HOSPODÁRSTVA.

Okrem iných opatrení závod neustále a aktívne vyhodnocuje všetky možnosti na efektívne vytvorenie cyklického hospodárstva. Cieľom je čo najlepšie predchádzanie vzniku odpadov a recyklácia druhotných surovín.

VÝZNAMNÉ.
LOKÁLNY A MEDZINÁRODNÝ VPLYV.

V Tramagale v súčasnosti pracuje 530 zamestnancov zo siedmych rôznych krajín. Podnik je najväčším zamestnávateľom v regióne. Vo výrobe sa momentálne zhotovuje až 15 000 kusov za rok, pričom závod môže svoju kapacitu každý rok rozširovať. Z Portugalska putujú vozidlá do 32 európskych krajín a takisto do Maroka a USA. Mitsubishi FUSO Truck Europe je významným exportérom a tretím najväčším výrobcom vozidiel v Portugalsku.

GLOBÁLNE ŠTANDARDY.
Z TRAMAGALU DO SVETA.

Odborníci na manažment kvality z Tramagal sledujú okrem zabezpečenia kvality vo vlastnom závode aj štandardy na rôznych medzinárodných trhoch. V rámci programu globálnej excelentnosti
navštevujú viackrát do roka montážne závody v krajinách ako Maroko, Turecko, Egypt alebo Keňa, kam FUSO vyváža Canter v demontovanom stave a kde ho na mieste skladajú. Tam zodpovedajú za opakujúce sa audity procesov a systémov. Okrem toho sú pri všetkých potrebných krokoch pre povolenie kvality ako sú dokumentácia a školenia, keď na daný trh prichádza nový produkt.

Program globálnej excelentnosti je zárukou najvyšších štandardov kvality vo všetkých závodoch Daimler Truck AG.

DUÁLNA VÝROBA.
HIGHTECH V KOMBINÁCII S VÝROBOU.

Každý FUSO Canter alebo eCanter, ktorý vyjde z liniek v Tramagale, je výsledkom výrobného procesu, do ktorého vstupujú na jednej strane moderné výrobné a montážne zariadenia a na druhej strane skutočná a hodnotná ručná práca.

Zatiaľ čo plne automatické roboty preberajú kompletne ťažké a špinavé práce ako je lakovanie alebo rôzne zváracie práce, na iných miestach pri montážnom procese pomáhajú spolupracujúce roboty, takzvané koboty, svojim ľudským kolegom a pracujú spolu, keď je napríklad pre činnosť potrebná mimoriadne veľká sila.

Závod v Tramagale sa zároveň počas desaťročí osvedčil svojou mimoriadnou povahou špecializovanej výrobne. Za detailmi každého jedného modelu Canter a eCanter sa skrýva tímová práca a takisto skúsenosti, vedomosti a predovšetkým osobné nasadenie angažovaných a vysokokvalifikovaných zamestnancov FUSO.

ĎALŠIE INFORMÁCIE. VIAC OD CANTER.