Ľutujeme. Nič sme nenašli.

 • SLUŽBY FUSO.
  PRIPRAVENÝ NA INDIVIDUÁLNE PONUKY.

  Financovanie, lízing, poistenie, prenájom, ojazdené vozidlá

logo

PRESVEDČIVÁ PONUKA. SLUŽBY FUSO.

 • DOBRÝ OBCHOD.
  FINANCOVANIE FUSO.

  Daimler Truck Financial Services Group chápe potreby svojich zákazníkov a pre FUSO Canter ponúka zaujímavé alternatívy pri platbe hotovosťou. Detailné poradenstvo o rôznych finančných produktoch a vypracovanie individuálnych ponúk poskytnú zákazníkom predajcovia FUSO.

 • POLOVIČNÝ NÁJOM.
  FUSO LÍZING.

  Pre hospodárne obstaranie nového FUSO Canter ponúka Daimler Truck Financial Services Group atraktívne lízingové riešenia, ktoré sú dokonale ušité na mieru požiadavkám daného zákazníka. Individuálnu lízingovú ponuku dostanú zákazníky na vyžiadanie od svojho predajcu FUSO.

 • Z DÔVODOV.
  POISTENIE FUSO.

  FUSO Canter presvedčí v oblasti bezpečnosti. Ale aj napriek tomu platí: Opatrnosti nie je nikdy dosť. S poistením nákladných automobilov stavajú zákazníci FUSO v každom prípade na taký produkt, ktorého rozsah plnenia ich takisto presvedčí. Poradenstvo o produktoch a predaj produktov sa realizuje cez predajcov FUSO.

REGULOVANÝ PRIEBEH. VRÁTENIE STARÉHO VOZIDLA FUSO.

VRÁTENIE STARÉHO VOZIDLA S MAX. HMOTNOSŤOU DO 3,5 t.

Od doby, keď vstúpil do platnosti zákon ELV o starobnom, pozostalom a invalidnom poistení*, majú zákazníci možnosť vrátiť svoje staré vozidlo výrobcovi za nasledujúcich podmienok:

 • Ide o motorové vozidlo do 3,5 t.
 • Vozidlo má všetky dôležité časti ako je pohon (motor, prevodovka atď.), podvozok, karoséria, katalyzátor alebo elektronické riadiace jednotky.
 • Vo vozidle sa nenachádza žiadny odpad.
 • Vozidlo je alebo bolo minimálne jeden mesiac pred vyradením z prevádzky prihlásené v krajine Európskej únie.
 • Možnosť odovzdania dokumentov o prihlásení vozidla.

*Smernica pre ojazdené vozidlá – smernica EÚ 2000/53/ES upravuje demontáž a recyklovanie motorových vozidiel v Európskej únii. Zámerom smernice je zníženie odpadov z vozidiel. Táto smernica zaväzuje členské štáty EÚ k tomu, aby vytvorili systém pre vrátenie ojazdených vozidiel. V Nemecku prebehla realizácia smernice 1. júla 2002, keď vstúpilo do platnosti nariadenie o ojazdených vozidlách.

DÔKAZ O RECYKLÁCII

Na odhlásenie ojazdeného vozidla je potrebný takzvaný dôkaz o recyklácii. Tento dôkaz o recyklácii potvrdzuje riadnu likvidáciu vozidla. Tento dôkaz o recyklácii smú vystavovať iba certifikované prevádzky určené na demontáž, certifikované a oprávnené prijímacie miesta alebo výrobcom určené zberné miesta.

ZBERNÉ MIESTA

Aby mali zákazníci možnosť jednoduchej likvidácie svojho starého vozidla, spoločnosť Daimler Truck AG udržiava celoplošnú sieť zberných miest, ktoré bezplatne prevezmú staré vozidlo. Zmluvne zaviazané prevádzky na demontáž sú certifikované nezávislými znalcami podľa nariadenia o ojazdených vozidlách a spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Okrem toho sú auditované a kontrolované podľa kritérií kvality spoločnosti Daimler Truck AG.

Zákazníci, ktorí si želajú bezplatne odovzdať svoje ojazdené vozidlo FUSO, môžu kontaktovať príslušného prevádzkovateľa siete pre vrátenie, spoločnosť Callparts Recycling GmbH na telefónnom čísle: 033233 70-911 (pracovné hodiny: Po-Št 8:00 – 16:30 a piatok 8:00 – 15:00).

RECYKLOVANIE

Vozidlo sa najprv povinne vysuší tak, že sa z neho odstránia všetky prevádzkové tekutiny (napr. olej, brzdová kvapalina) a zrecyklujú sa. Potom sa odmontujú diely, ktoré sa dajú znova použiť, a recyklovateľné materiály. Tieto materiály, napríklad sklo, pneumatiky a veľké plastové diely, sa upravia špeciálnymi recyklačnými spôsobmi. Zvyšná karoséria sa zoskartuje, rozdelí na rôzne časti a tie sa potom v maximálnej možnej miere odovzdajú do surovinového cyklu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Viac recyklovať znamená menej likvidovať. Ochrana životného prostredia patrí k základným cieľom spoločnosti Daimler Truck AG. To znamená úsporné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Na ekologické a na recykláciu pripravené konštruovanie je kladený veľký dôraz už počas vývoja vozidiel. Dobrým príkladom je používanie nezmiešaných materiálov pri nárazníkoch a krytoch spodnej časti vozidla. Umožňujú jednoduchú demontáž a hodnotné recyklovanie materiálov. Okrem toho sa čoraz častejšie používajú obnoviteľné suroviny, ako kokosové vlákna alebo sisal. Ich výhody sú zrejmé: šetria životné prostredie a dajú sa recyklovať. Spoločnosť Daimler Truck AG sa vo svojej environmentálnej politike zaväzuje neustále zlepšovať environmentálnu udržateľnosť svojich výrobkov. Toto meradlo je jej každodenným smerovaním s cieľom ešte viac optimalizovať ekologickú bilanciu vozidiel.