Front des FUSO Canter

FUSO – Integrálna súčasť Daimler AG

 

Značka FUSO si získala meno v priemysle úžitkových vozidiel nielen v Japonsku, ale aj po celom svete.

Od roku 2004 je značka FUSO integrálnou súčasťou Daimler AG. S účasťou 89,3 % je Daimler AG spolu s Mitsubishi Corporation hlavným vlastníkom podielov. Už viac ako 80 rokov odovzdáva ako medzinárodný výrobca nákladných vozidiel a autobusov skúsenosti do medzinárodného kompetenčného centra pre vývoj ľahkých nákladných vozidiel. A to nie je všetko: skúsenosti v oblasti vývoja pohonov s nízkymi emisiami nazbierané desiatkami rokov je FUSO s hlavným sídlom v japonskom meste Kawasaki rovnako globálnym centrom vývoja hybridnej technológie Daimler AG. 

 

 

Historisches Bild des ersten Busses B46 der Mitsubishi Heavy Industries

 

Značka FUSO bola po prvý raz použitá v roku 1932 v spojení s prvým autobusom Mitsubishi Heavy Industries „B46“. 7 dlhý autobus bol vyrobený v Kobe Shipyard and Machine Works, spoločnosti Mitsubishi Heavy Industries a dokázal prepraviť 38 pasažierov. Poháňaný bol 6 valcovým benzínovým motorom so zdvihovým objemom 7 litrov a 100 k. Pri príležitosti expedície autobusu B46 prvému zákazníkovi, ktorým bolo japonské ministerstvo železníc, boli pracovníci spoločnosti požiadaní, aby predložili návrhy na jeho prezývku. Z návrhov nakoniec bolo zvolené pomenovanie „FUSO“. Fusō je japonský spôsob vyjadrenia čínskeho slova „Fusang“, staré označenie Japonska.