Economy Service

Tu nájdete všetky informácie o údržbe a zhodnotení vášho jazdeného vozidla Canter.

 

Blauer FUSO Canter

Udržiavajte váš FUSO Canter v špičkovej forme. Služba FUSO Economy Service bola vyvinutá špeciálne pre vaše staršie vozidlá. Zabráni neočakávaným nákladom: Už dopredu poznáte celkovú cenu opravy. Autorizované dielne FUSO – najlepšia voľba pre údržbu a opravu!

 

  • Vopred definované práce v dielni a v servise vrátane autorizovaných dielov FUSO za atraktívnu pevnú cenu.
 
  • Profesionálny servis v našich dielňach FUSO so správnymi nástrojmi a správnou technickou kompetenciou.

 

  • Platí pre všetky Canter TD (EURO 3, 4,5) a TB (Euro 3).

Prevzatie starého vozidla

Prevzatie starého vozidla do 3,5 t prípustnej celkovej hmotnosti

Od vstúpenia do platnosti zákona o stanovení emisných limitov ELV* máte ako zákazník možnosť odovzdať vaše staré vozidlo výrobcovi na základe nasledovných podmienok:

 

  • Ide o vozidlo do 3,5 t.
 
  • Vo vozidle sa nachádzajú všetky dôležité súčasti, ako pohon (motor, prevodovka atď.), podvozok, karoséria, katalyzátor alebo elektronické riadiace prístroje.
 
  • Vo vozidle sa nenachádza žiadny odpad.

 

  • Vozidlo bolo minimálne jeden mesiac pred odstavením registrované v niektorom zo štátov Európskej únie.
 
  • Spolu s vozidlom sú odovzdané aj dokumenty o registrácii.

 

*Smernica pre vozidlá po dobe životnosti – smernica EU 2000/53/ES upravuje demontáž a recykláciu motorových vozidiel v rámci Európskej únie. Cieľom smernice je zníženie množstva odpadov z vozidiel. Táto smernica zaväzuje členské štáty EU organizovať systémy odoberania vozidiel po dobe životnosti. Smernica sa v Nemecku začala uplatňovať 1. júla 2002, keď vstúpilo do platnosti nariadenie o vozidlách po dobe životnosti.

 

Potvrdenie o zhodnotení vozidla

Na odhlásenie vášho starého vozidla potrebujete takzvané potvrdenie o zhodnotení vozidla. Toto potvrdenie o zhodnotení vozidla potvrdzuje, že vaše vozidlo bolo zlikvidované podľa predpisu. Toto potvrdenie o zhodnotení vozidla smú vystavovať len certifikované demontážne spoločnosti, certifikované a autorizované preberacie pracoviská alebo odberné miesta určené výrobcom.

 

Odberné miesta

Aby sme vám umožnili jednoduchú likvidáciu vášho starého vozidla, spoločnosť Daimler AG udržiava celoplošnú sieť odberných miest, ktoré vaše staré auto bezplatne odoberú. Naše zmluvne zaviazané demontážne spoločnosti sú certifikované nezávislými znalcami podľa nariadenia o vozidlách po dobe životnosti a spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky. Okrem toho prebieha ich audit a sledovanie podľa našich kritérií kvality.

 

Ak chcete odovzdať vaše staré vozidlo FUSO bezplatne, kontaktujte prosím nášho prevádzkovateľa siete odberových miest Callparts Recycling GmbH na čísle: 033233 70-911 (dostupnosť: Po – Št od 8:00 do 16:30 hod. a v piatok od 8:00 do 15:00 hod.).

 

Zhodnotenie

Najskôr sa vozidlo povinne zbaví všetkých kvapalín tým, že budú vypustené a zrecyklované všetky prevádzkové kvapaliny (ako napr. olej, brzdová kvapalina). Potom sa demontujú opätovne použiteľné časti a recyklovateľné materiály. Tieto materiály, ako napríklad sklo, pneumatiky a veľké plastové časti, sa upravia špecializovanou recykláciou. Zvyšné časti karosérie sa rozrežú, rozdelia podľa rôznych frakcií a tie sa potom odovzdajú na opätovné využitie.

 

Ochrana životného prostredia

Viac opätovného využitia znamená menej likvidovať. Životné prostredie patrí k zásadným cieľom spoločnosti Daimler AG. To znamená šetrnú manipuláciu s prírodnými zdrojmi. Preto je naším cieľom: Viac opätovne využívať a tým menej likvidovať. Už pri vývoji našich vozidiel má ekologická a recyklovateľná konštrukcia vysokú hodnotu. Dobrým príkladom je použitie druhovo čistých materiálov na nárazníkoch a obkladu spodku vozidla.

 

Tie umožňujú jednoduchú demontáž a kvalitnú látkovú recykláciu. Okrem toho sa v našich vozidlách používajú obnoviteľné suroviny, ako sú kokosové vlákna alebo sisal. Výhody sú jasné: ekologicky a recyklovateľne. V ekologických smerniciach Daimler AG sa zaväzujeme, že budeme trvalo zlepšovať ekologickú únosnosť našich produktov. Denne sa na toto zameriavame, aby sme mohli ďalej optimalizovať ekologickú bilanciu našich vozidiel.